Regulamin rozgrywek I edycji Częstochowskiej Ligi Bilardowej 8

1. Organizatorem rozgrywek Częstochowskiej Ligi Bilardowej dalej zwaną CLB8 jest Porter Club reprezentowany przez Mariusza Chmielarza

2. Odmiany gry:

8 bil do 7 wygranych parti

3.Mecze

Mecze rozgrywane mogą być w godzinach pracy klubu przez cały tydzień oprócz piątku i soboty.

O pierwszym rozbiciu w meczu decyduje walka o rozbicie, następnie rozbicie jest naprzemienne.

Wszystkie mecze CLB8 rozgrywane będą na stołach nr 1, 2 i 3

Wyniki wpisywane będą na tablicę wyników www.cuescore.com/scoreboard (online)

Mecze na stole nr 1 transmitowane będą na kanale youtube.com

4 Opłaty.

Opłata startowa wynosi 70zł dla wszystkich zawodników(15 zł z tej kwoty trafia na zakup pucharów).

Osoby nie posiadające aktualnej karty klubowej mają dodatkową opłatę, tzw. „opłata klubowa” w wysokości 10 zł od każdego meczu.

 

5.Zasady rozgrywek ligowych:

Rozgrywki podzielone będą w zależności od frekwencji w lidze na grupy.

Grupa rozgrywana będzie systemem każdy z każdym mecz lub mecz i rewanż.

O kolejności klasyfikacji końcowej decyduje:

liczba zdobytych punktów,

za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 pkt, za przegrany mecz 0 pkt.

jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość pkt. decydujący jest większy bilans parti (różnica wygranych i przegranych parti ze wszystkich wyników), – jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów oraz taki sam bilans parti, decyduje bezpośredni pojedynek a później decyduje ilość wygranych parti.

5. Harmonogram rozgrywek:

www.porter-club.pl/clb-tabela/

Mecze należy rozgrywać według ustalonego terminarza, który znajdować się będzie na stronie https://porter-club.pl/clb8/

Dopuszcza się, aby każdy z zawodników mógł zalegać terminowo z maksymalnie 2 meczami. Dopuszcza się także, aby każdy z zawodników mógł nadrobić terminowo 2 mecze.

Zawodnicy są zobowiązani do umawiania się między sobą na rozegranie meczu z uwzględnieniem dostępności stołów, www.porter-club.pl/rezerwacja/

W przypadku gdy zawodnik nie jest w stanie umówić skutecznie terminu meczu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organizatorowi, który wyznaczy konkretny termin meczu. Jeśli zawodnik nie przystąpi do meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie, ponosi winę za nie rozegrany mecz.

W przypadku nie rozegrania z winy zawodnika wszystkich przewidzianych harmonogramem meczów, jego wyniki nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji a organizator może nie dopuścić takiego zawodnika do kolejnych zawodów.

Po zakończonym meczu zwycięzca zgłasza wynik pracownikowi Porter Club,

Zapisy do CLB8 odbywać się będą do 28 stycznia 2024 u koordynatora CLB8 Mariusza Chmielarza tel. 604148762.

6. Nagrody:

Pula nagród wynosi 100% wpisowego (nie dotyczy opłaty klubowej oraz opłaty za puchary)

Podział nagród ogłoszony zostanie równocześnie z rozpisaniem ligi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodników którzy reprezentują wyższy poziom umiejętności gry w bilard, według oceny organizatora.

8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje organizatora.