Regulamin rozgrywek I edycji Częstochowskiej Ligi Bilardowej 9 ball

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem rozgrywek Częstochowskiej Ligi Bilardowej 9 ball dalej zwaną CLB9 jest Porter Club reprezentowany przez Mariusza Chmielarza
1.2.  Miejsce rozgrywania ligi Porter Club ul Dekabrystów 41 B 42-215 Częstochowa

2. Mecze.
2.1.  Odmiana gry: 9 ball z dynamicznym rozbiciem (9 ball z punktu, biała z bazy)
2.2.  O pierwszym rozbiciu w meczu decyduje walka o rozbicie, następnie rozbicie jest naprzemienne.
2.3.  Wszystkie mecze CLB9 rozgrywane będą na stołach nr 1, 2, 3
2.4.  Wyniki wpisywane będą na tablicę wyników www.cuescore.com/scoreboard (online)
2.5.  Mecze na stole nr 1 i 2 transmitowane będą na kanale youtube.com

3. Opłaty.
3.1.  Opłata startowa wynosi 70zł dla wszystkich zawodników (15 zł z tej kwoty trafia na zakup pucharów).
3.2.  Osoby nie posiadające aktualnej karty klubowej mają dodatkową opłatę, tzw. „opłata klubowa” w wysokości 10 zł od każdego meczu płatne przed rozpoczęciem meczu.

4.  Zasady rozgrywek ligowych
4.1.   I etap ligi
Gramy w dwóch grupach po 10 lub 11 zawodników, każdy z każdym.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsce w grupie od 1 do 4 awansują do finału A.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsce w grupie od 5 do 8 awansują do finału B.
Zawodnicy którzy zajęli miejsce w grupie od 9 do 11 kończą rywalizację w lidze na etapie I

4.2.   II etap ligi
Finał A
Grupa 8 zawodników, gramy mecze z zawodnikami z którymi jeszcze nie graliśmy.
Zawodnicy rozpoczynają rywalizację z punktami uzyskanymi w meczach z zawodnikami którzy również awansowali do finału A. ( przepisujemy wynik meczu z I etapu do II etapu)

Po rozegraniu wszystkich meczów w grupach
Zawodnicy z 1 i 2 miejsca walczą o 1 miejsce w lidze
Zawodnicy z 3 i 4 miejsca walczą o 3 miejsce w lidze

Nagrody
Pula nagród wynosi 100% wpisowego (nie dotyczy opłaty klubowej oraz opłaty za puchary)
Zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów.

1 m-ce puchar 
2 m-ce puchar 
3 m-ce puchar 
4 m-ce dyplom
5 m-ce dyplom
6 m-ce dyplom
7 m-ce dyplom
8 m-ce dyplom

Finał B
Grupa 8 zawodników, gramy mecze z zawodnikami z którymi jeszcze nie graliśmy.
Zawodnicy rozpoczynają rywalizację z punktami uzyskanymi w meczach z zawodnikami którzy również awansowali do finału B. ( przepisujemy wynik meczu z I etapu do II etapu)

Po rozegraniu wszystkich meczów
Zawodnicy z 1 i 2 miejsca walczą o 1 miejsce w finale B
Zawodnicy z 3 i 4 miejsca walczą o 3 miejsce w finale B

Nagrody
1 m-ce puchar 
2 m-ce dyplom
3 m-ce dyplom
4 m-ce dyplom

4.3.  O kolejności klasyfikacji końcowej decyduje:
4.3.1.  liczba zdobytych punktów, za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 pkt, za przegrany mecz 0 pkt.
4.3.2.  jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów, decydujący jest wynik bezpośredniego pojedynku.
4.3.3.  jeśli na podstawie wyniku bezpośredniego pojedynku nie można wyłonić lepszego to decydującym czynnikiem będzie lepszy bilans partii (różnica wygranych i przegranych parti wszystkich rozegranych meczy w grupie).
4.3.4.  jeśli nadal nie można wyłonić lepszego to decyduje bilans bezpośrednich parti rozegranych tylko między tymi zawodnikami.

5. Harmonogram rozgrywek:
5.1.  Mecze nie muszą być rozgrywane w kolejności terminarza cuescore poza ostatnią kolejką.
5.2.  Terminarz znajdować się będzie na stronie: https://cuescore.com/tournament/Cz%C4%99stochowska+Liga+Bilardowa+9+ball/40677919
5.3.  Zawodnik powinien rozegrać 1 mecz tygodniowo. Dopuszcza się, aby każdy z zawodników mógł zalegać terminowo z maksymalnie 2 meczami. Dopuszcza się także, aby każdy z zawodników mógł nadrobić terminowo 2 mecze.
5.4.  Zawodnicy są zobowiązani do umawiania się między sobą na rozegranie meczu z uwzględnieniem dostępności stołów, www.porter-club.pl/rezerwacja/
5.5.  Mecz musi być zgłoszony wcześniej oficjalnie przez:
Messenger Czat- Grupa Ligowa Porter lub w wiadomości SMS nr 604148762
w formacie:
Zawodnik vs Zawodnik data i godzina

5.6.  Mecze rozgrywane mogą być w godzinach pracy klubu:

Czas na rozegranie meczu 2 godziny

Poniedziałek 16:00 – 18:00
Wtorek 16:00 – 24:00
Środa 16:00 – 24:00
Czwartek 16:00 – 24:00
Piątek 16:00 – 18:30
Sobota 16:00 – 18:30
Niedziela 16:00 – 24:00

5.7.  W przypadku gdy zawodnik nie jest w stanie umówić skutecznie terminu meczu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organizatorowi, który wyznaczy konkretny termin meczu. Jeśli zawodnik nie przystąpi do meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie, ponosi winę za nie rozegrany mecz.
5.8.  W przypadku nie rozegrania z winy zawodnika wszystkich przewidzianych harmonogramem meczów, jego wszystkie wyniki będą anulowane a organizator może nie dopuścić takiego zawodnika do kolejnych zawodów.
5.9.  W przypadku gdy zawodnik umówi się na mecz a nie przyjdzie przegrywa mecz wynikiem 0:9
5.10.  Z przyczyn różnych, i nieprzewidzianych, dopuszcza się odwołanie meczu przez zawodnika, tylko w przypadku gdy czas do rozpoczęcia wynosi min. 30 min.
5.11.  Maksymalne spóźnienie na mecz wynosi 30 min. Po upływie tego czasu zawodnik który się spóźnił przegrywa mecz wynikiem 0:9
5.12.  Jeżeli zawodnik częściej będzie się spóźniał , odwoływał mecze w ostatniej chwili, lub nie będzie przychodzić na umówiony mecz, może być uznane to za niesportowe zachowanie a Komisja Ligi może wtedy wykluczyć zawodnika z rozgrywek.
5.13.  Po zakończonym meczu zwycięzca zgłasza wynik pracownikowi Porter Club,

6. Udział i zapisy
6.1.  Liga jest otwarta i mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy znający zasady gry bez względu poziom umiejętności.
6.2.  Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6.3.  Zapisy do CLB9 odbywać się będą do 01 maja 2024 u koordynatora CLB8 Mariusza Chmielarza tel. 604148762.
6.4.  Maksymalna ilość zawodników 22 osoby
6.5.  Decyduje kolejność zgłoszeń

7. Komisja ligi.
7.1.  W sprawach spornych i dyscyplinarnych będzie decydować Komisja Ligi, która będzie składać się z 5 osób z ligi wytypowanych przez organizatora.
7.2.  Komisja będzie decydować za pomocą głosowania. (za lub przeciw)
7.3.  Jeśli głosowanie będzie dotyczyć osoby która zasiada w komisji, osoba ta będzie wykluczona z głosowania, a do głosowania zostanie losowo zaproszona inna osoba z ligi.

8. Postanowienia końcowe.
8.1.  Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie ligi.
8.2.  Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ligi.
8.3.  Uczestnicy biorą udział w lidze dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania ligi.
8.4.  W przypadku sporów pomiędzy zawodnikami stroną rozstrzygającą jest Komisja Ligi.
8.5.  Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: Organizator i Komisja Ligi.
8.6.  Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Komisję Ligi.

Częstochowa 24.042024