Karta klubowa Porter Club

 

 1. Karta klubowa jest wydawana na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza.

 2. Karta jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.

 3. Karta klubowa upoważnia do darmowej gry w bilard w godzinach pracy klubu w dni: poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,niedziela.

 4. Karta klubowa upoważnia do zniżki 50% na grę w bilard w godzinach pracy klubu w dni: piątek i sobota.

 5. Posiadacz karty klubowej może zaprosić do gry osobę która nie posiada takiej karty, wtedy opłata za stół bilardowy wynosi 50% stawki z cennika klubu. Taką czynność należy zgłosić obsłudze klubu przed rozpoczęciem gry.

 6. Kartą klubową może posługiwać się jedynie osoba, na której dane jest ona wystawiona.

 7. Karta klubowa musi być okazana przed rozpoczęciem gry oraz przed wystawieniem rachunku na barze.

 8. Rabaty i promocje czasowe obowiązujące w klubie nie sumują się z rabatami Karty.

 9. Opłata za kartę: miesięczna według aktualnego cennika*, płatna z góry do pierwszego dnia każdego miesiąca.

 10. Właściciel Klubu może unieważnić kartę klubową w przypadku gdy jej posiadacz naruszy regulamin klubu bez zwrotu kosztu poniesionego przy zakupie karty

 11. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie, modyfikowanie wizerunku karty lub danych na niej zawartych .

 12. Karta klubowa stanowi własność Porter Club , nie jest kartą płatniczą i może być używana jedynie w celu wskazanym i zgodnym z regulaminem klubu.

 13. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Karty Klubowej

 14. Karty nie podlegają zwrotowi oraz nie można ich odsprzedać bądź oddać innej osobie

Kartę można nabyć tylko w klubie u pracownika klubu.